Organizacja imprezy artystycznej wymaga podjęcia wielu czynności, których skuteczną realizację gwarantujemy swoją wiedzą i doświadczeniem.

Na zakres działań Agencji składa się w szczególności:

  1. Sformułowanie oferty artystycznej odpowiadającej oczekiwaniom i możliwościom finansowym Klienta,
  2. Dobór Artystów i opracowanie scenariusza imprezy,
  3. Konsultacje z Artystami dotyczące modyfikacji programu artystycznego na potrzeby Klienta,
  4. Sporządzenie profesjonalnej umowy koncertowej,
  5. Zapewnienie obsługi technicznej imprezy, w szczególności w zakresie dostarczenia nagłośnienia, oświetlenia i sceny,
  6. Promocja koncertów biletowanych,
  7. Transport Artystów,
  8. Opieka menadżerska nad Artystami przed i podczas trwania imprezy,
  9. Inne działania standardowo leżące po stronie Klienta, lecz podejmowane przez Agencję na Jego prośbę

(znalezienie obiektu odpowiedniego do przeprowadzenia imprezy, catering dla Artystów, uregulowanie należności za występ artystyczny na rzecz organizacji ZAIKS).